Huisregels ijspaleis

Graag onderstaande regels doorlezen alvorens de schaatsbaan te betreden:

 1. Toegang tot en het betreden van de schaatsbaan, evenemententent en het omliggende terrein is geheel op eigen risico. Schaatshuur en gebruik van lockers is voor eigen rekening en risico.
 2. De schaatsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken.
  Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleeën of stoelen.
  Door de organisatie worden voor de allerkleinsten hulpmiddelen ter beschikking gesteld.
  Uit veiligheidsoogpunt is het dragen van handschoenen VERPLICHT.
 3. Betreden van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan) mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
  Op verzoek van de organisatie, in casus de aangewezen vrijwilligers en / of beveiligings-medewerker(s), dient men (>14 jaar) een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Indien men geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan men van het terrein worden verwijderd.
 4. Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, in casu de  aangewezen toezichthoudende vrijwilligers en/ of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
  De organisatie, in casu de aangewezen toezichthoudende vrijwilligers en/of beveiligings-medewerker(s) behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
  Ongewenst en/of intimiderend gedrag wordt niet getolereerd.
  Na een eerste officiële waarschuwing volgt verwijdering van het evenemententerrein voor die dag. Een tweede officiële waarschuwing leidt tot een definitief toegangsverbod en inname van het passe-partout. Bij minderjarige overtreders wordt een van de ouders geïnformeerd.
 5. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
  Schade aan (gehuurde) eigendommen, onder meer boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zal te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 6. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid; alles in de meest brede zin van het woord. Het gebruik van lockers is geheel voor eigen risico.
 7. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 8. Het is niet toegestaan te roken op of rondom de schaatsbaan. Een ingerichte rookruimte is beschikbaar. Er kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden ter promotie van het evenement en voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Er is permanent cameratoezicht!

De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven

Bestuur Stichting Winterfeesten Reusel-de Mierden